Chén các loại

Chén các loại

 

Sản phẩm Melamine cao cấp:

Hoa văn C1093 - Thủy cúc

 

Chén cơm xoắn   (Mã sp: B9589)

Chén cơm vuông (Mã sp: B589)

Chén chè               (Mã sp: B583.5)

Chén chấm           (Mã sp: B5890)

 

<< Các sản phẩm khác