Chén các loại

Chén các loại

 

Sản phẩm Melamine cao cấp:

Hoa văn R126

 

Chén cơm xoắn (Mã sp: B9589)

Chén cơm vuông (Mã sp: B589)

Chén chè (Mã sp: B583.5)

Chén chấm (Mã sp: B5890)

 

<< Các sản phẩm khác