Dĩa cạn vuông vành cong

Dĩa cạn vuông vành cong

 

Sản phẩm kiểu dáng KOREA (TOP 100%)

 

Dĩa cạn vuông vành cong  -  Có 03 size:

D5208 - Dĩa cạn vuông vành cong 8"

D5209 - Dĩa cạn vuông vành cong 9"

D5210 - Dĩa cạn vuông vành cong 10"

 

<< Các sản phẩm khác