Dĩa cạn vuông

Dĩa cạn vuông

 

Sản phẩm kiểu dáng KOREA (TOP 100%)

 

Dĩa cạn vuông  -  Có 03 size:

P5265 - Dĩa cạn vuông 6.75"

P5295 - Dĩa cạn vuông 9.5"

P5211 - Dĩa cạn vuông 11"

 

<< Các sản phẩm khác