Dĩa cạn

Dĩa cạn

   

Sản phẩm Melamine cao cấp:

Hoa văn R126

  

Dĩa cạn  -  Có 04 size:

D206 - Dĩa cạn 6"

D207 - Dĩa cạn 7"

D208 - Dĩa cạn 8"

D209 - Dĩa cạn 9"

 

<< Các sản phẩm khác