Dĩa chiếc lá

Dĩa chiếc lá

 

Sản phẩm kiểu dáng KOREA (TOP 100%)

  

Dĩa hình chiếc lá  -  Có 02 size:

P5311 - Dĩa lá trung

P5315 - Dĩa lá đại

 

<< Các sản phẩm khác