Dĩa sâu vuông

Dĩa sâu vuông

 

Sản phẩm kiểu dáng KOREA (TOP 100%)

 

Dĩa sâu vuông  -  Có 03 size:

D5408 - Dĩa sâu vuông 8"

D5409 - Dĩa sâu vuông 9"

D5410 - Dĩa sâu vuông 10"

  

<< Các sản phẩm khác