Dĩa sâu

Dĩa sâu

 

Sản phẩm Melamine cao cấp:

Hoa văn C1093 - Thủy cúc

  

Dĩa sâu  -  Có 04 size:

D306 - Dĩa sâu 6"

D307 - Dĩa sâu 7"

D308 - Dĩa sâu 8"

D309 - Dĩa sâu 9"

 

<< Các sản phẩm khác