Dĩa xoài vuông

Dĩa xoài vuông

  

Sản phẩm kiểu dáng KOREA (TOP 100%)

  

Dĩa xoài vuông  -  Có 02 size:

P5110 - Dĩa xoài vuông trung

P5114 - Dĩa xoài vuông đại

 

 

 

<< Các sản phẩm khác