Dĩa xoài

Dĩa xoài

  

Sản phẩm Melamine cao cấp:

Hoa văn R126

  

Dĩa xoài  -  Có 03 size:

D110 - Dĩa xoài 10"

D112 - Dĩa xoài 12"

D114 - Dĩa xoài 14"

 

<< Các sản phẩm khác