Ly các loại

Ly các loại

  

Sản phẩm kiểu dáng KOREA (TOP 100%)

  

Ly loe        (Mã sp: C7310)

Ly bầu       (Mã sp: C7799)

Ly cao        (Mã sp: TB309)

Ly không quai size trung (Mã sp: C27)

Ly không quai size nhỏ   (Mã sp: C26)

 

<< Các sản phẩm khác