Thố - Muỗng

Thố - Muỗng

 

Sản phẩm TOP 100%

 

Thố cơm          (Mã sp: BC88)

Vá cơm             (Mã sp: S288)

Muỗng canh    (Mã sp: S03)

Chén chấm      (Mã sp: B5035)

Dĩa tương tròn (Mã sp: D4104)

Dĩa tương hình chiếc lá (Mã sp: PS-22)

 

 << Các sản phẩm khác